הטבה

  • Beneficiation Grade Copper Sulfate

    סולפט נחושת בדרגת הטבה

    השימוש בהנאה של נחושת גופרתית. תפקידו של נחושת סולפט כמפעיל העיקרי של מצופי המתכת הוא ליצור סרט המקדם לכידה על פני השטח של מינרלים ו

    ממיסים את הסרט המעכב על פני השטח של מינרלים מומסים.