סוכן תופס שחור

 • For mining chemical Flotation Reagent black catching agent

  עבור כריית חומר כימי Flotation Reagent שחור

  סוכן לוכד שחור נמצא בשימוש נרחב בהצפת גופרית. הוא היה בשימוש מאז 1925.

  שמו הכימי הוא דיהיודקרוביל תיופוספט. הוא מחולק לשתי קטגוריות:

  דיאלקיל דיתיופוספט ומונוטיופוספט דיאלקיל. הוא יציב יש לו טוב

  תכונות וניתן להשתמש בהן ב- pH נמוך יותר מבלי להתפרק במהירות.